Микроскопска ендодонтия

Ендодонтското лечение под микроскоп постепенно се налага като световен стандарт. То дава много по-голяма сигурност в прогнозата на зъба, особено при зъби, които ще носят корона или мост. Основната задача на това лечение е да се премахнат възпалените тъкани от кореновите канали(пулпит), да се елиминират бактериите в тях чрез добра обработка и дезинфекция и да се обтурират(запълнят) по най-добрия начин, за да се предотврати увреждането на костта(периодонтит). Това е едно от най-важните неща в денталната медицина и основата на всяко добро възстановяване.

В нашата практика се фокусираме върху запазването на естествения зъб. Лечението подмикроскоп дава възможност за спасяване на зъба с болка или на т.нар. безнадеждни зъби, като под голямо увеличение и добро осветление може да се справим с препятствия като фрактурирани инструменти, специфични анатомични особености, криви и непроходими канали. Това в комбинация с рентгенография, апекслокация и съвременни никел титанови ендодонтски инструменти повишава много шанса за успех на лечението, подобрява прогнозата на зъба , така че той да остане още дълго време в устата на пациента.

Девитализираните (мъртвите) зъби са крехки и податливи на фрактури, които много честоса причина за тяхната загуба. Затова след лечението стените на зъба трябва да бъдат защитени. Това обикновено се постига с изработването на корона, за което е нужно да се жертва (да се изпили) голяма част от структурата на зъба. Използвайки възможностите на съвременната адхезивна технология ние успяваме да предложим една доста по-щадяща алтернатива като изработваме директен овърлей, тоест покриваме стените с фотокомпозит.Това покритие в комбинация с щифт от фибростъкло защитава зъба достатъчно надеждно и същевременно е максимално щадящо и консервативно. Разбира се адхезивните възстановявания не са панацея и за тяхното прилагане трябва да има определени условия и показания, т.е. запазени зъбни стени. При по-обширно засягане , което навлиза под венеца или когато от зъба е останал само неговия корен, се изработва класическа корона.

Микроскопската ендодонтия и адхезивната стоматология дават възможност за един биологичен и надежден подход при лечението на зъбите и гарантира тяхното добро здраве.

Ендодонтско лечение

Ендодонтско лечение

Ендодонтското (кореново) лечение се провежда на зъби, чиято пулпа е засегната от възпалителен процес. За да осигурим надеждно почистване, дезинфекция и запълване на кореновите канали, ние използваме най-съвременните техники и материали:

Кофердам - това е малко латексово платно, което се използва за изолация на лекуваните зъби от останалата част на устната кухина. Така се осигурява сухо работно поле, без бактерии и слюнка, което е важно условие за успешното дентално лечение. Кофердамът също екартира устните, бузите и езика, което улеснява достъпа до работното поле, а контрастните цветове на платното осигуряват по-добра видимост, съответно и по-голяма прецизност при лечението. От друга страна кофердамът предпазва пациента от поглъщане и аспириране на течности, инструменти и материали.

Операционен микроскоп - осигурява увеличение и осветление на работното поле, дава възможност да бъдат открити и обработени калцирани и блокирани канали, перфорации, пукнатини, сепарирани инструменти, които без увеличение могат да останат неоткрити.

Машинно разширяване на кореновите канали - ендодонтски мотор и електронен апекслокатор Morita и NSK, никел-титанови ротационни инструменти, ултразвукови инструменти.

Запълване с апарат за вертикална кондензация VDW BeeFill 2 in1 - с топлина се пластифицира гутаперка, като по този начин се осигурява триизмерно запълване на кореновите канали.

Протетично лечение

Протетично лечение

При силно разрушени или липсващи зъби протезните конструкции (коронки, мостове, протези) възстановяват функцията и естетиката, с което допринасят за пълноценния живот на пациента - той може да се усмихва, да говори и да се храни нормално.

Работим съвместно със зъботехническа лаборатория "Ал и Ан Дентал - СМТЛ" ООД

Лечение на пародонта

Зъбната плака, зъбния камък и бактериите в тях водят до възпаление на венеца (гингивит), а ако не се лекува навреме се засяга и костта (пародонтит). Редовната профилактика, отстраняването на плаката и зъбния камък с улразвук и полирането на зъбите с абразив под налягане (air flow) осигуряват здравето на пародонта (зъбодържащия апарат) и пълноценната функция на зъбите.

При по-напреднали процеси с костни джобове, отлагане на подвенечен камък и разклащане на зъбите се провежда закрит или открит кюртаж, пародонтална хирургия с регенеративни процедури и шиниране на разклатените зъби.

Избелване

Избелването е козметична процедура, с помощта на която се постига една по-бяла и привлекателна усмивка. Различават се два метода на избелване:

Клинично избелване-прилага се най-често при ендодонтски лекувани зъби с променен цвят. Избелващия гел се поставя вътре в зъба и се запечатва за 24 часа, като са необходими 3-4 процедури за постигане на желания ефект.

Домашно избелване-избелват се живи зъби, които са променили цвета си в резултат от употребата на кафе, чай, червено вино, никотин, оцветители в храни и напитки.Взимат се отпечатъци, от които в зъботехническа лаборатория се изработват индивидуални шини-те прилягат точно по зъбната повърхност, без да дразнят меките тъкани.В тях се поставя избелващия гел, слагат се върху зъбите и се носят 10-14 дни по няколко часа дневно.

Лечение на кариес

При сравнително по-малко засягане на зъбните повърхности от кариес, след изчистване на кариозната маса, оформяне и заглаждане, загубените твърди зъбни тъкани се възстановяват с обтурации (пломби)от композитен материал(фотополимер) под изолация с кофердам.При качествена изработка те напълно връщат загубения обем, форма и функция на зъба.С помощта на различни трикове, боички и т.н. те се сливат напълно с естествената част от зъба и стават невидими, т.нар. биомиметично възстановяване.

При силно разрушени, фрактурирани, ендодотски лекувани зъби изтънените и отслабени стени се покриват с композит, който защитава и предпазва естествения зъб по един максимално щадящ и естетичен начин. Това са т.нар.директни реставрации, които са една добра алтернатива на класическите обвивни коронки.

Адхезивни възстановявания

В случаите, когато липсва единичен зъб, той може да бъде възстановен, без да се изпиляват здравите съседни зъби. Това е възможно благодарение на употребата на специални гласфибровлакна. В опорните зъби се правят улеи с много малка дълбочина, а ако са с кариеси не се изпилява нищо повече от зъба.В тези улеи се фиксират гласфибровлакната, а липсващия зъб се изгражда от композит директно в устата. Лечението с адхезивни мостове протича в 1 посещение, постига се добър естетичен резултат и имат ценово предимство пред мостовете от металокерамика и прескерамика. Ако в бъдеще решите да поставите имплант, адхезивният мост се премахва без последствия за носещите зъби.

нагоре