Имплантология

Съвременната имплантология, с навлизането на дигиталните CAD-CAM методи, дава възможност за много по-биологични и предвидими във времето клинични решения. С подобряването на повърхността и геометрията на имплантите, с новите концепции за намалянето на костната загуба, т.нар. отхвърляне на импланта от организма лека полека остава в миналото. Разбира се това налага стриктно спазване на показанията, внимателно планиране с помощта на софтуери, CBCT, използване на хирургични водачи, както и добавяне на костни и мекотъканни присадки, когато ложата на импланта е с недостатъчен обем. С имплант може да се възстанови от един липсващ зъб до всички зъби в устата. В някои случаи,когато имаме силно компрометирани зъби, е по-разумно те да бъдат извадени и заместени с имплант, тъй като един зъб с протрахирана хронична инфекция, който не се поддава се на лечение, може да застраши здравето на останалите зъби и общото състояние на организма. Когато инфекцията около такива зъби е увредила голяма част от костта, се налага след изваждането на зъба да се постави кост (socket preservation), за да има добри условия след около 6 месеца да се сложи самият имплант. Най-често планът на лечение с импланти включва две хирургични интервенции. При първата от тях,след анестезия и отваряне на венеца, се поставя импланта, като много често се налага добавяне на кост и мекотъканна присадка (CTG), взета от небцето. Няколко месеца по-късно се провежда втората хирургична интервенция, при която се разкрива импланта и се поставя оздравителен винт. След това чрез временна конструкция се контурира венеца, така че да се оформи легло за бъдещия зъб и накрая тя се замества с постоянната конструкция, която най-често е циркониева корона, завинтваща се върху импланта. Разбира се планът на лечение може да има много вариации, тъй като всеки случай се планира индивидуално и много внимателно, така че да постигнем възможно най-добрия и траен във времето резултат.