Микроскопска ендодонтия

Ендодонтското лечение под микроскоп постепенно се налага като световен стандарт. То дава много по-голяма сигурност в прогнозата на зъба, особено при зъби, които ще носят корона или мост. Основната задача на това лечение е да се премахнат възпалените тъкани от кореновите канали(пулпит), да се елиминират бактериите в тях чрез добра обработка и дезинфекция и да се обтурират(запълнят) по най-добрия начин, за да се предотврати увреждането на костта(периодонтит). Това е едно от най-важните неща в денталната медицина и основата на всяко добро възстановяване.

В нашата практика се фокусираме върху запазването на естествения зъб. Лечението подмикроскоп дава възможност за спасяване на зъба с болка или на т.нар. безнадеждни зъби, като под голямо увеличение и добро осветление може да се справим с препятствия като фрактурирани инструменти, специфични анатомични особености, криви и непроходими канали. Това в комбинация с рентгенография, апекслокация и съвременни никел титанови ендодонтски инструменти повишава много шанса за успех на лечението, подобрява прогнозата на зъба , така че той да остане още дълго време в устата на пациента.

Девитализираните (мъртвите) зъби са крехки и податливи на фрактури, които много честоса причина за тяхната загуба. Затова след лечението стените на зъба трябва да бъдат защитени. Това обикновено се постига с изработването на корона, за което е нужно да се жертва (да се изпили) голяма част от структурата на зъба. Използвайки възможностите на съвременната адхезивна технология ние успяваме да предложим една доста по-щадяща алтернатива като изработваме директен овърлей, тоест покриваме стените с фотокомпозит.Това покритие в комбинация с щифт от фибростъкло защитава зъба достатъчно надеждно и същевременно е максимално щадящо и консервативно. Разбира се адхезивните възстановявания не са панацея и за тяхното прилагане трябва да има определени условия и показания, т.е. запазени зъбни стени. При по-обширно засягане , което навлиза под венеца или когато от зъба е останал само неговия корен, се изработва класическа корона.

Микроскопската ендодонтия и адхезивната стоматология дават възможност за един биологичен и надежден подход при лечението на зъбите и гарантира тяхното добро здраве.