д-р Любен Костов
лекар по дентална медицина

Завършил дентална медицина в Медицински университет, Факултет по дентална медицина - гр. София през 2002г.

Работи основно в областите имплантология, цялостна рехабилитация на съзъбието, естетични възстановявания и протетика.

д-р Елияна Мартева
лекар по дентална медицина

Завършила дентална медицина в Медицински университет, Факултет по дентална медицина-гр. София през 2002г.

Работи основно в областите ендодонтия, композитни възстановявания и протетика.